YATIRIMLARINIZIN, YILDIZ OLMASINI SAĞLAYACAK GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ.

HotelChk Business; Otel İşletmeciliği, Operasyonlar, Mülk Sahipliği, Yatırım, Özel Sermaye ve geliştirmeyi kapsayan, otel endüstrisine dahil olan tüm sektörlerde çeşitli ve derin deneyimleriyle birlikte bu köklü sektörün kıdemlilerinden oluşan bir işbirliğidir.
Daha fazlası

“Ben de bunu yapabilirim hem de daha ucuza!” demek oldukça kolaydır. Önemli olan benzersiz olduğunuzu hissettirmeyi vadetmektir.


HotelChk; yenilik, yaratıcılık ve sektör deneyiminin benzersiz bileşimi olan sağlam bir yapıdır. Mülk sahiplerinin, sektör öncüsü ve kârlı yatırımlarının işletiminde yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Kapsamlı geçmişi ve hizmet sektörünün her kolunda artan tecrübesiyle birlikte bu işbirliği, HotelChk için çok daha güçlü ve çok daha derin yeni bir yol haritası yarattı.

Varlık yönetimini ve tam mülk yönetimini içeren kapsamlı işletim desteği sağlamak için oluşturulan bu yeni platform; gayrimenkul alımlarından finansmana, satın alımlardan proje yönetim desteğine kadar değişen beceri gruplarının bir kombinasyonuna sahiptir. HotelChk ekibi, eşsiz ve bağımsız 19 otel ve işletmenin açılış deneyimine sahip bir yönetim takımıdır.


 • AKADEMİK DÜZEYDE DESTEK

  Akademik düzeyde bilgi birikimine sahip yönetici ve danışman kadromuzdaki üyelerimizin her biri, sektöre kalıcı katkılar sunabilecek yetkinliktedir.

 • BİLİMSEL ÇÖZÜMLER

  Yeniden yapılanma, yatırımın ilk aşaması, finansal analiz... Hangi noktada olursanız olun sunduğumuz tüm çözümleri bilimsel veriler ışığında hazırlıyoruz.

 • ULUSAL VE ULUSLARARASI DİNAMİKLERİ BİLİYORUZ

  Ulusal ve Uluslararası hassasiyetlere, öz değerlere hakimiz ve başarıya giden yolu biliyoruz.

 • DOĞRU TEKNİK

  Her yatırım, her ticari faaliyet kendi dinamikleriyle gelişir. Biz; bu dinamikleri işiniz özelinde analiz ediyor, doğru yöntemleri saptayarak en etkili sonuca ulaşıyoruz.

 • KRİZ YÖNETİMİ TECRÜBESİ

  Uzun yıllara dayanan sektör tecrübeleriyle Yönetim Ekibimiz, mevcut kriz yönetimi ya da olası kriz senaryolarında krizi fırsata çevirmenizde yardımcı oluyoruz.

 • ÜST DÜZEY TECRÜBE

  30 yılı aşkın ulusal ve uluslararası deneyim ile size özel hizmet veriyoruz.

daire

NEDEN BİZ ?

Çünkü biz; sizinle aynı amacı ve değerleri paylaşıyor, her bir yatırımın kendi dinamikleriyle birlikte nasıl parlayacağını çok iyi biliyoruz.

HİZMETLERİMİZ

Size, yatırımlarınızın başlangıç aşamasından anahtar teslimine, misafir memnuniyet standartlarının sağlanmasından kurumsal kimlik oluşumuna, teknik alt yapının kurulumundan operasyon yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel bir yaklaşımla destek oluyoruz.

Proje Yönetimi hakkında yüzlerce, binlerce yazılan kaynak ve doküman bulmak mümkündür. Hemen herkes bir fikre bir ilme sahiptir.

Sonuç %92'sinde verilen terminden sapmalar, %8'i başarısızlıkla sonuçlanan hikayeler, %99'unda maksimum stres... Günümüz literatüründe projeler "özel çözüm" gerektiren ve sadece masa üzerinde yapılan planlamadan uzak kalması yeni kavranmaya başlayan bir gerçekten ibarettir. Takımın motivasyonu, planlanan ile gerçeğin örtüşmesi, bölgesel, yapısal, iş gücü değişkenlikleri ve daha sayılması gereken onlarca değişkenin matematik formülleri ile çözülmesi gereken en ayrıcalıklı iş dalıdır proje yönetimi. Masada yapılan planlama ile reel arasındaki farkın hep sonrasıdır, ekiplerin "ikinci defa bu hataya düşmemeliyiz" sözleri. Hata değildir sadece öğrenimdir aslında söylenen bu öğreti...

HotelChk, Dünya literatüründe yer almış ve açılışı dünyaya duyurulmuş birçok projenin yönetim ve proje takımında çalışan, proje sonrası öğreti sözcüklerini tamamlamış bir insan kaynağı envanteri ile yönetmeyi sağlayabilecek bir takımdır projelerinizde...

Tüm değişkenleri görmüş, dünyanın çeşitli ülkelerinde ekiplerle çalışmış, değişik yasalar ve kanunlarla entegre olmayı öğrenmiş, olası risk ve senaryoları deneyim edinmiş bu ekip, size öğreti değil başarıyı vermek için sürekli kendini yenilemeyi ilke edinmiştir.

  KISACA PROJE YÖNETİMİNDE YAKLAŞIM MODELLERİMİZ
 • Fizibilite Ve Ekonomik Değerlendirme Danışmanlığı
 • Yeni otel ve resort yatırımı için pazarlama ve fizibilite çalışmaları
 • Rezidans gayrimenkul yatırımları için pazarlama ve fizibilite çalışmaları
 • Yaşam tarzı ofis binaları için pazar araştırmaları
 • Ulusal yetkili makamlara sektörel proje geliştirme ve strateji danışmanlığı
 • Konaklama ve karma kullanımlı projeler için arazi yerleşim planlaması
 • Ulusal ve bölgesel yetkili makamlara sektörel proje geliştirme ve strateji danışmanlığı
 • Konaklama ve karma kullanımlı projeler için arazi yerleşim planlaması


  GAYRİMENKUL EKSPERTİZ VE DEĞERLENDİRME
 • Otel projeleri gayrimenkul değerlendirme çalışmaları
 • A ve A+ ofis projeleri değerlendirme çalışmaları
 • Rezidans ve karma kullanımlı gayrimenkul kompleksleri değerlendirme çalışmaları
 • Otel ve karma kullanımlı gayrimenkul projeleri işletme değerlendirme çalışmaları
 • Otel, rezidans, ofis ve karma kullanımlı gayrimenkul alım satım danışmanlığı
 • Ortaklık girişim yapılandırma çalışmaları


  KONSEPT GELİŞTİRME VE PROJE DETAYLANDIRMA
 • Konsept Geliştirme
 • >Projeler için En İyi Kullanım ve Vizyonu Geliştirme ve Tanımlama
  >Fiziksel Konseptin Geliştirilmesi
  >Genel Master Plan Konseptinin Oluşturulması
  >Genel Konsept Çalışmaları
  >Ekonomik Konsept (Kazanç Programlama)
  >Ürün ve Alt-ürün Tanımları, İş Modelleme
  >Satış ve Pazarlama Konsepti
  >Pazar Konumlamasının Tanımlanması
  >Hedef Kitle ile İletişim Konseptinin Tanımlanması
  >Ürün Farklılaştırma Teklifi


 • Proje Teknik Detayları
 • >Mimari, Teknik, Peyzaj Düzenleme ve İç Tasarım Esasları ve Şartları
  >Alan Planı ve Akış Şeması
  >Teknik Ekipman Performansı Kriterleri
  >Markaya, Operatöre Özel Tasarım Kriterleri Denetimi ve Entegrasyonu
  >Tasarımcı ve Teknik Danışmanların (Mimarlar, İç Mimarlar, Işıklandırma Uzmanları, Mekanik Sistem Danışmanları, Peyzaj Mimarları) Seçimi ve Sözleşme Sürecinin Koordinasyonu
  >Tasarım Geliştirme Aşaması Boyunca, Operasyonel ve Satış-Pazarlama Bakış Açısıyla, Tasarımcıların ve Teknik Grupların Yönlendirilmesi ve Koordinasyonu
  >Operasyonel ve Maliyet Kontrolü Bakış Açısıyla Markaya Özel Tasarım Kriterleri Denetimi ve Entegrasyonu


 • Yönetim / Franchise/ Marka Lisans Danışmanlığı (Mal sahibi, yatırımcı tercih eder ise)
 • Uygun Uluslararası Yönetim/ Franchise / Lisans Otel ve/veya Rezidans Firmalarının araştırılması
 • Belirlenen Firmalarla “Mülk Sahibinin Temsilcisi” Olarak; Mülk Sahibini / Kurucuyu Temsilen Ön Görüşme, Müzakere ve Anlaşma Süreçlerinin Yönetimi
 • “Mülk Sahibinin Temsilcisi” Olarak; Mülk Sahibini / Kurucuyu Temsilen Marka veya Yönetimin Denetim, Gözetim ve Koordinasyonu


 • PROJE ve TASARIM KOORDİNASYONU
 • Mimari, Mekanik, Elektrik, İç Mimari ve Peyzaj Mimarisinin Yönlendirilmesi ve Yönetimi
 • Tasarım Süreci Boyunca Tasarımlarının Konseptle, Fizibiliteyle, Hedef Müşteri Kitlesiyle, Kullanıcı Profili ve Yönetimsel Modelle Uyumu İçin Tasarım Grupları
 • Demirbaş, Mobilya ve Malzeme (FF&E) Listelerinin Hazırlanması, FF&E Belirlenmesi
 • Materyal Seçiminde Belirlemeler ve Teknik Destek Tedariği

İşletmenin ne durumda olduğu, nelere sahip olduğu, piyasa bilinirliği ya da tüketici gözündeki yeri sadece başarılı ve doğru sorularla cevaplandırılmış Pazar Araştırmaları ile ölçeklendirilebilinir.

Yeni bir yatırımın bölge piyasasında var olacağı yeri, yerel ekonominin getirileri, bölge dinamikleri sadece doğru bir araştırma stratejisine dayandırılmış pazar araştırması ile ölçeklendirilebilinir.

Pazar araştırmaları; uluslararası değişkenlikler altında, çeşitli ülkelerde ve bölgelerde başarıyla tamamladığımız tüm projelerimizde bizim için en değerli yol haritası olmuştur.

Önemini ve hassasiyetini sonuna kadar savunduğumuz ve bildiğimiz bu çalışmanın titizlikle, profesyonellikle ve gerçeğe mümkün olan en yakınlıkta hazırlanması yol haritanız için sizlere sunulacak en önemli enstrüman olacağının bilincinde bir takımız.

  Yetkinliğimiz dahilindeki konular 
 • Üretimi İlgilendiren Mevzuat
 • Pazara Giriş
 • Pazarın Boyutları
 • Pazarın Genişlemesi
 • Pazarın Bölümlenmesi
 • Talep Üzerindeki Etkiler
 • Rakipler
 • Rekabetin Şekli
 • Rekabetin Gücü
 • Fiyat Politikası ve Durumu

İş geliştirme, yani yaygın ifadesi ile Business Development; bir markanın müşterilerinden, hizmet verdiği piyasalardan, çalışanlarından ve ilişkilerinden uzun vadeli katma değer yaratmasıdır.

İş geliştirme; ana hatları ile potansiyel iş fırsatlarının değerlendirilebilmesi için analitik hazırlıkların yapılması, işlemlerin sırasıyla belirlenmesi, uygulanması, desteklenmesi ve takip edilmesini içeririr. Özetle iş geliştirme; hali hazırda devam etmekte olan işinizi, daha üst büyüme seviyelerine ve sürekli olabilecek bir ivmeye taşımaktır.

HotelChk profesyonellerinin bu noktadaki amacı sizlerle beraber büyümek ve bu büyüme sürecinde takımınızın bir parçası olmak; işe başlama, büyüme ve stratejik konumlandırma konularında destek olmaktır. Ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması, fiyatlama, müzakere yönetimi ve anlaşmaların sonlandırılması gibi kritik faaliyetlerde HotelChk Business profesyonelleri; sahada, her safhada, sürekli olarak sizinle birlikte işin içinde olmayı hedef edinir.

Hedeflediğimiz birlikte büyüme yolunda edindiğimiz en önemli kültür; birçok uluslararası önemli kuruluşla iş birliği yapmak ve kuvvetli ilişkileri sürekli olarak muhafaza etmektir.

 • KISACA İŞ GELİŞTİRMEDE YAKLAŞIM MODELLERİMİZ
 • Stratejik Yönetim
 • Rakip-Sektör Analizi ve Konumlandırma
 • Talimat ve Prosedürlerin Oluşturulması
 • Ürün Geliştirme
 • Maliyet Kontrolü
 • Pazarlama Yönetimi
 • Fiyatlama Stratejileri ve Taktikleri
 • Sözleşme Yönetimi
 • Bütçelendirme ve Bütçe Yönetimi
 • Raporlama
Büyük yatırımcıların vâkıf olmadıkları sektörlere yatırım yapmama nedenleri, yatırım yapmak istedikleri işin ekosistemini bilmemeleri ve bu nedenle çekimser kalmaları olarak nitelendirilir.

Bir projenin hayalden gerçeğe dönmesi için onlarca adım ve yüzlerce beyin fırtınası gerekmektedir. Fizibiliteler, bölge analizleri, sektör analizleri, yatırım geri dönüş analizleri, pazar market analizleri diye uzar liste.

Tüm bunların sonrası; üretilen değerle pazarda yer almak, tutunmak ve ölçeklendirilebilir gelişimi sağlamaktır. Alternatifli yüzlerce rapor okunarak katmanlar ve enstrümanlar için doğrunun bulunacağı fikri genelde girişimciyi negatif adım atmaya yöneltmektedir.

HotelChk olarak; dünya markaları ile çalışmış, franchise ve management ortaklıklarında bulunmuş, uluslararası birçok şirketin bu konuda yetkin ve sorumluluk sahibi yöneticilerinden oluşan bir takım ile hizmet üretmekteyiz. Yatırımcının beklentileri ile hedeflenen başarıyı yakalama yolunda; birbirini iyi anlayan, gerçekleri olduğu gibi ifade eden, şeffaf ve gerçekçi bir yönetim metodu ile işimizi yapmak kültürümüzün en önemli parçalarındandır.

Özellikle otel işletmeciliği, rezidans işletmeciliği, AVM işletmeciliği ve yönetimi ile harmanlanmış bilgi bankamızı; başarıya dönüştürdüğümüz projelerde yol haritamız olarak kullanmak ismimizin arkasındaki en önemli misyonumuzdur.

Üst Yönetim
Üst yönetimin yapılandırılması
Üst yönetim yapılarının Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilerek, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması
Üst yönetim yapısının (Yönetim Kurulu, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi, Denetim Komitesi, vs.) görev tanımları ve çalışma şekilleri ile birlikte belirlenmek, yetki ve sorumlulukları dokümante etmek
Kurumsal yönetimin önemli bir adımı olan, etkin ve verimli bir yetki delegasyonunun yapılabilmesi amacı ile Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve ilgili süreç sahiplerinin onay limitleri ve yetkilerinin, tüm süreçlere ilişkin pozisyon bazında yetki matrisi oluşturulması
Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda “teşkilat yönergesi” hazırlanması

Finans
Finansal süreçlerin kontrolleri ve sürekli yönetimi
Sigorta ve güvenlik yönetimi
Şirketlerin sahip oldukları sermayelerin, faaliyet alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenmesi ve bu konuda çalışmaların yapılması
Sermayenin verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi ve bu konuda çalışmaların yapılması
İşletmelerin sahip olduğu finansal kaynakların değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerini yönlendirilmesi ve bu konuda çalışmaların yapılması
Mali analiz ve fizibilite çalışmaları
Operasyon bütçesi ve varlıklar
Yatırım geri dönüş analizi (ROI)
Muhasebe uygulamaları
İç denetim ve ödemeler kontrolü
Kapanış ve tasfiye yönetimi

Satın Alma
Belirlenen standartlar doğrultusunda oluşturulan FF&E ve HOE listeleri kapsamında satın alma koordinasyonunun yapılması
Doğru ve uzun ömürlü ürünlerin seçilmesinin sağlanması
İş programına göre satın alma işlerinin takip edilmesi
Tedarikçilerin seçilmesi ve değerlendirilmesi
Satın alma ve yeniden değerlendirme

Satış ve Pazarlama
Satış ve Pazarlama Konseptlerinin Oluşturulması
Pazar Konumlama Vizyonunun Belirlenmesi
Satış ve Pazarlama Plan, Prosedür ve Bütçelerinin Hazırlanması
Satış ve Pazarlama Ekiplerinin Oluşturulması, Eğitilmesi, Oryantasyonu ve Yönetimi
Fiyat / Sunum Paket Sistemlerinin Belirlenmesi
Dış Kaynaklı Hizmetlere Dair (Ajanslar, Halkla İlişkiler Şirketleri) Gereken Dosyaların Hazırlanması
Birlikte Çalışılacak Firmaların, Kuruluşların ve Elektronik Medyanın Seçilmesi

Gastronomi (Yiyecek & İçecek ve Mutfak)
Gastronomi proje yönetimi
Pazar araştırması ve fizibilite etütleri
Pazara giriş stratejileri geliştirme
Menü mühendisliği
Konsept geliştirme
Konsept önerileri ve geliştirme
Sektör odaklı tasarım ve geliştirme
İç tasarım, aydınlatma ve çevre tasarımı
Ön açılış hizmetleri
Yıllık pazarlama planı, bütçe ve fon durumu müzakereleri
Operasyonel ve finansal verimlilik analizi
Gelir artırma stratejileri geliştirilmesi
Pazarlama stratejisi ve etkinliği
Satış stratejisi ve etkinliği
Müşteri hizmetleri stratejisi ve etkinliği
Müşteri deneyimi stratejisi ve etkinliği

Ön büro
Ön Büro biriminin kurulması ve ekiplerinin oluşturulması, eğitilmesi, oryantasyonu, yönetimi
Ön Büro biriminin kurulması ve ekiplerinin oluşturulması, eğitilmesi, oryantasyonu, yönetimi
Görev tanımlarının hazırlanması
Organizasyon şemasının oluşturulması
Altyapısının oluşturulması
Gelir artırma stratejileri geliştirilmesi
Pazarlama stratejisi ve etkinliği
Satış stratejisi ve etkinliği
Müşteri hizmetleri stratejisi ve etkinliği
Müşteri deneyimi stratejisi ve etkinliği Ön açılış hizmetleri
Yıllık bütçe müzakereleri
Operasyonel ve finansal verimlilik analizi
Uygulama süreçleri analizi danışmanlığı

Kat Hizmetleri
Kat Hizmetleri biriminin kurulması ve ekiplerinin oluşturulması, eğitilmesi, oryantasyonu, Yönetimi
İş analizlerinin yapılması
Görev tanımlarının hazırlanması
Organizasyon şemasının oluşturulması
Altyapısının oluşturulması
Müşteri hizmetleri stratejisi ve etkinliği
Müşteri deneyimi stratejisi ve etkinliği Ön açılış hizmetleri
Yıllık bütçe müzakereleri
Operasyonel ve finansal verimlilik analizi
Uygulama süreçleri analizi danışmanlığıTeknik
Mekanik & Elektrik sistem seçimleri
İlgili teknik standartlar / marka / işveren talepleri doğrultusunda en iyi performansı gösterecek şekilde yapılması
Isı ve ses düzeyleri, hava değişimleri, kontrol ve otomasyon sistemleri
Aydınlatma senaryolarının oluşturulması
Enerji tasarruflu sistem çözümleri vb. belirlenmesi

İnsan Kaynakları
İnsan kaynakları biriminin kurulması ve İK ekibinin oluşturulması
İK yönetmeliğinin hazırlanması (kıyafet yönetmeliği, şirket kuralları, yetki tanımlamaları, vs.)
İş̧ş analizlerinin yapılması
Görev tanımlarının hazırlanması
Organizasyon şemasının oluşturulması
Çalışan memnuniyeti anketi
İşe alım sisteminin kurulması
Oryantasyon programının oluşturulması
Ücret araştırması
Ücret ve yan imkanlar sisteminin kurulması
Norm kadro çalışması
İşgücü yedekleme ve kariyer planlama sistemi
Yetenek havuzunun oluşturulması
Performans yönetimi sisteminin kurulması
Eğitim ihtiyaç̧ analizinin yapılması ve eğitim sisteminin kurulması
Ödül ve uyarı sisteminin oluşturulması
Kurum kültürü analizi

Kalite ve Eğitim
Kalite programlarının tasarlanması ve uygulanması
Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve denetlenmesi
İşletme standartlarının oluşturulması ve denetlenmesi
Müşteri/Misafir memnuniyeti araştırmaları
Gizli Müşteri denetimi
Oryantasyon programının oluşturulması
Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması ve eğitim sisteminin kurulması

Bilgi/Bilişim Teknolojisi
Dış Kaynaklı İşe Alımlar ve Ana Yönetim Personelinin Eğitilmesi için, Operasyon Planlarının Yönetim Konsepti Doğrultusunda Yapılandırılması ve Yürütülmesi
Çalışma İlkeleri ve Yönetim Prosedürlerinin Hazırlanması
İşletim Sistemlerinin Hazırlanması (Yönetim Bütçelerinin Oluşturulması, İş Planları, Satın Alma, Muhasebe, Stok Kontrol Sistemleri)
Satış ve Pazarlama Sistemi ve Marka Yönetiminin Oluşturulması
Operasyonun Süregelen Denetiminin Kontrol ve Koordinasyonu

Spa, Sağlık ve Estetik Hizmetleri
Temel Analiz
Kavram tasarımı, planlama ve dizayn
Üyelik sistemleri oluşturma ve fiyatlandırma
Süreç yönetimi ve danışmanlığı
Servis sağlayıcılar ile aracılık hizmetleri. Franchising Danışmanlığı

Yapılan tüm çalışmalar, yeni bir işletmenin en büyük bütçe sapmalarının tedarik yönetiminden ve anlaşmalarından kaynaklandığını göstermektedir.

Yeni yatırımlarınızda, zaman zaman binlerce kalemden oluşan listeler, gerek temininde gerek yönetiminde ve gerek üretici/satıcı firma ile ilişkilerde yönetilmesi zor süreçler doğurmaktadır.

Doğru ve gerekli olan ürünü; zamanında, doğru üreticiyle doğru anlaşmalar yaparak kabul edilebilir rakamlara bulmak... Tüm bu süreci, proje yönetiminden ayrıştırmadan yapmak birçok yeni yatırım için tahammül edilemez bir stres noktasıdır.

HotelChk takımı; onlarca otel açılışı, alışveriş merkezi açılışı, residence ve ticari işletme açılışında sayıları binlerle örtüşen tedarik ve üretici firma ile birebir temas sağlamış profesyonellerden oluşmaktadır. Doğru ürünü, doğru anlaşmalar ve gerçekçi zamanlama planı içerisinde tedarik etmek bu büyük network içinde oldukça büyük kolaylık ve manevra kabiliyeti sağlamaktadır.

HotelChk takımı; mimari ihtiyaçlardan inşaat malzemesine, kırtasiyeden matbu evraklara kadar binlerce kalemin size doğru bütçeler ile sunulmasında ve satın alınmasında sizin kendi departmanınız gibi çalışmayı hedef edinmiştir.

HotelChk profesyonelleri olarak biz; takımımızdaki her bireyin sahip olduğu uluslararası yüksek değeri olan işbirliklerinin ve projelerin kültürü ile profesyonel yönetim gücünü birleştiren bir yönetim politikası izliyoruz.

Yatırımları yönetmek, yatırımcıların beklentilerini gerçeğe dönüştürmek en özel ve büyük idealimiz.

İçinde bulunduğumuz onlarca projeden edindiğimiz yönetim ve yatırım kabiliyeti ile bizler de uygun ve ölçeklendirilebilir bulduğumuz projelere yatırım yapan bir profesyoneller takımıyız.

Otelden inşaata, katma değerli hizmetlerden ticarete kadar yatırım gerektiren ve bizi heyecanlandıran projelerde yatırımcı, yardımcı yatırımcı veya yatırım ortağı işbirliğinde oluyoruz ve olmak istiyoruz.

Birlikten güç doğar algısı ile çalışıyor ve bu algı ile işlerimizi yönetiyoruz.
Sürdürülebilir başarının en temel yapı taşını, büyük resme bakarak şekillendirmek bir markanın en önemli temelidir.

Yatırımınızın değeri ister milyonlarca dolarla ifade edilsin, ister yüzlerce... Büyük resmin buna göre şekillendirilmesi ve buna göre resmedilmesi gerekmektedir.

Dünya markaları ile çalışmak, onların varoluş hikayelerini yüzlerce defa dinlemek, birçoğunun bu gelişimine doğrudan tanık olmak ve yönetmek, HotelChk takımı olarak, dışarıdan yalın bir gözle bakma ve değerlendirme imkanı tanıyor bizlere.

Strateji belirlemesinden doğru motto üretimine, isim çalışmasından düzgün renk kartelalarına kadar markanızın şekillenmesi ve hayata geçmesi, işimizde duyduğumuz heyecanı hep arttırmakta. İşimizde duyduğumuz en özel heyecanlardan birisi deİ stratejilerinizi, sunduğumuz tüm diğer hizmetlerimizle birleştirip Markanızın/ Yatırımınızın büyümesini birlikte izlemektir.

Akademik düzeyde, kalıpları ve mottoları net bir marka oluşturmak bir yatırımı hayalden elle tutulur hale getirmek ve tüm bunların bir bütün olduğunu bilmek Marka Yönetiminde bizim için ayrılmaz bir hizmet unsuru.
HotelChk Business, yönetimi altındaki her bir turizm tesisine bireyselleştirilmiş hizmetler sunar. Mülk sahipleri; deneyimli operasyon ekibimize, kapsamlı bilgi tabanımıza, geniş ağımıza ve kaynaklarımıza erişim yapabilirler. Butik otel, tatil kompleksi ve bağımsız otel alanlarında işletmelerin operasyonel ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Ekibimiz ise seçili hizmetleri olan şehir otellerinden tam kapsamlı hizmetlere sahip uzak bölgelerde yer alan spa komplekslerine ve doğanın içinde yer alan sessiz ve huzurlu merkezlere kadar çok çeşitli işletmelerle çalışma deneyimine sahiptir. Bu nedenle yatırımınızda ya da işletmenizde başarınızı optimize etmenize yardımcı olabiliriz.

Yönetimimiz altındaki her turizm işletmesine bireyselleştirilmiş hizmetler sunarak bir mekanın eşsiz özelliklerinin anlamlı bir konuk deneyimine dönüşmesine yardımcı oluyoruz. Tüm donanımımız ve bilgi birikimimiz bize; turizm işletmelerinin, restoranların ve spa merkezlerinin günlük işletimini en üst seviyeye çıkaracak kapasiteyi sağlamaktadır. Sahip olduğumuz bu eşsiz deneyim, konukların kapılardan her geçişinde tekrar tekrar hayat bulmaktadır.

HotelChk Business ekibi; sahip olduğu pre-opening / re-opening hizmetlerindeki derin bilgi ve tecrübesi ile turizm işletmelerini, AVM, restoran ve spa merkezlerini başarılı bir şekilde konumlandırarak işletmelere özel konseptler geliştirmekte mülk sahiplerine, mükemmel işleyen platformlar sunmaktadır. Kapsamlı piyasa araştırması, stratejik ortakların dikkatlice seçilmesi ve kilit sosyoekonomik ve kültürel eğilimlerin gözlenmesi yoluyla HotelChk Business, bir varlığın değerini en üst seviyeye çıkaran konseptleri geliştirir ve gerçekleştirir.

Hedef kitlemizi genişletmek ve çok geniş kapsamlı bir misafir/müşteri kitlesi elde etmek amacıyla, mevcut iş planımız kapsamında otelcilik endüstrisi bünyesinde çeşitli sektörlere ürün sunumu yer almaktadır.
Otellerin Hizmet Kalitesinin, Güvenliğinin ve Misafir Memnuniyeti kriterlerinin ölçülerek puanlanmasına yönelik tarafsız olarak yapılan denetimlerdir. Denetimler, Otel yatırımcısının ya da Tur Operatörlerinin isteği üzerine yapılır. Otele girişten başlayarak tüm prosesler denetlenerek, misafir memnuniyeti ve güvenliği açısından güçlü ve zayıf noktaların ortaya konduğu detaylı bir rapor oluşturulur.

Bu sayede, Yatırımcı elde ettiği verilerle tesisini geliştirip iyileştirme fırsatı bularak, misafirler ve Tur Operatörleri tarafından tercih edilen bir konuma yükselir. Tur operatörleri de bu verilerin ışığında, Müşterilerini Yüksek Memnuniyet ve Güvenlik Sağlayacak tesislere yönlendirme imkanı bulur.

Tesislerde konaklamalı olarak yapılan bu denetimlerde, Otelin Hizmet Kalitesi, Fiziksel Durumu, Temizliği, Ekstra hizmetleri, Genel güvenliği, Gıda Güvenliği, Yangın Güvenliği, Havuz Güvenliği, Bebekli ve Çocuklu Ailelere, Teenage’lere, Yaşlılara, Tekerleki sandalyelilere, Balayı çiftlerine Uygunluğu, ayrı ayrı Puanlanarak Raporlanır.
MİSAFİRİNİZİN GÖZÜNDEN KENDİNİZE BAKMAYA HAZIR MISINIZ ?

Tüm dünyada işletme denetim mekanizmasının bir parçası olarak yaygınca kullanılan “Gizli Misafir” programı, işletmenin operasyon, hizmet, personel, ürün ve hijyen kalitesini ölçmede oldukça verimli bir metoddur. Tüm birimlerinde aynı hizmet kalitesini sağlayıp, bunu kalıcı kılmaya özen gösteren kurumlar uyguladıkları Gizli Misafir çalışmaları ile misafir gözünden hedeflerine yönelik performans değerlendirmesi yapmış olurlar.

Gizli Misafir Denetimi;
• Kurumsal standartlara ve Hedeflere ne ölçüde ulaşıldığına dair bilgi veren,
• Operasyonda oluşmuş veya ileride oluşabilecek sorunları raporlayan,
• Kalite sisteminin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine ipuçları veren,
• Hizmet kalitesini ölçerek, Misafir memnuniyetinin arttırılmasına katkıda bulunan,
• Çalışanların eksiklerini tespit ederek eğitimlerinin planlanabilmesini sağlayan, tarafsız bir denetim çalışmasıdır.

Misafir ilişkileri departmanlarınca yapılan misafir memnuniyeti ölçümleri, tesisin performansı hakkında bilgi vermekle beraber, tek başlarına yeterli olmazlar. Çünkü misafirlerin tesiste bulunma amacı değerlendirme değil konaklama yapmaktır. Kendileri için çok rahatsız edici olmadığı sürece bir çok sorunu görmezden gelebilirler. Gizli misafir ise konaklamasını profesyonel bir yaklaşım ile yapacağı için hiçbir detayı atlamadan size tesisiniz hakkında objektif ve ayrıntılı bir değerlendirme sağlar.
Gizli Misafir denetimleri, yatırımcının talebi doğrultusunda yapılır, misafirin kim olduğundan ve ne zaman geleceğinden sadece talebi yapan kişinin bilgisi olur.
Gizli Misafir rezervasyon aşamasından başlayarak tesisten çıkış yapana kadar normal bir misafir gibi tüm sürçleri deneyimler ve raporlar. Her bölümün ayrı değerlendirildiği bu raporda, performans puanları ve tespit edilen uygunsuzluklar ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

Tamamı kıdemli otel profesyonellerinden oluşan HotelCHK ekibi, Gizli Müşteri Araştırması kapsamında, hem bir otelci hem de otel misafiri gözüyle tesiste geçirdiği sürede edindiği izlenimlerini görsel içeriklerle desteklenmiş raporlara çevirerek, işletmecinin ürün, hizmet ve çalışan kalitesini ölçme ve değerlendirme çalışmalarına doğrudan rehberlik etmektedir.

HİZMETLERİMİZ

Size, yatırımlarınızın başlangıç aşamasından anahtar teslimine, misafir memnuniyet standartlarının sağlanmasından kurumsal kimlik oluşumuna, teknik alt yapının kurulumundan operasyon yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel bir yaklaşımla destek oluyoruz.

PROJE YÖNETİMİ & DANIŞMANLIĞI

Proje Yönetimi hakkında yüzlerce, binlerce yazılan kaynak ve doküman bulmak mümkündür. Hemen herkes bir fikre bir ilme sahiptir.

Sonuç %92'sinde verilen terminden sapmalar, %8'i başarısızlıkla sonuçlanan hikayeler, %99'unda maksimum stres... Günümüz literatüründe projeler "özel çözüm" gerektiren ve sadece masa üzerinde yapılan planlamadan uzak kalması yeni kavranmaya başlayan bir gerçekten ibarettir. Takımın motivasyonu, planlanan ile gerçeğin örtüşmesi, bölgesel, yapısal, iş gücü değişkenlikleri ve daha sayılması gereken onlarca değişkenin matematik formülleri ile çözülmesi gereken en ayrıcalıklı iş dalıdır proje yönetimi. Masada yapılan planlama ile reel arasındaki farkın hep sonrasıdır, ekiplerin "ikinci defa bu hataya düşmemeliyiz" sözleri. Hata değildir sadece öğrenimdir aslında söylenen bu öğreti...

HotelChk, Dünya literatüründe yer almış ve açılışı dünyaya duyurulmuş birçok projenin yönetim ve proje takımında çalışan, proje sonrası öğreti sözcüklerini tamamlamış bir insan kaynağı envanteri ile yönetmeyi sağlayabilecek bir takımdır projelerinizde...

Tüm değişkenleri görmüş, dünyanın çeşitli ülkelerinde ekiplerle çalışmış, değişik yasalar ve kanunlarla entegre olmayı öğrenmiş, olası risk ve senaryoları deneyim edinmiş bu ekip, size öğreti değil başarıyı vermek için sürekli kendini yenilemeyi ilke edinmiştir.

  KISACA PROJE YÖNETİMİNDE YAKLAŞIM MODELLERİMİZ
 • Fizibilite Ve Ekonomik Değerlendirme Danışmanlığı
 • Yeni otel ve resort yatırımı için pazarlama ve fizibilite çalışmaları
 • Rezidans gayrimenkul yatırımları için pazarlama ve fizibilite çalışmaları
 • Yaşam tarzı ofis binaları için pazar araştırmaları
 • Ulusal yetkili makamlara sektörel proje geliştirme ve strateji danışmanlığı
 • Konaklama ve karma kullanımlı projeler için arazi yerleşim planlaması
 • Ulusal ve bölgesel yetkili makamlara sektörel proje geliştirme ve strateji danışmanlığı
 • Konaklama ve karma kullanımlı projeler için arazi yerleşim planlaması


  GAYRİMENKUL EKSPERTİZ VE DEĞERLENDİRME
 • Otel projeleri gayrimenkul değerlendirme çalışmaları
 • A ve A+ ofis projeleri değerlendirme çalışmaları
 • Rezidans ve karma kullanımlı gayrimenkul kompleksleri değerlendirme çalışmaları
 • Otel ve karma kullanımlı gayrimenkul projeleri işletme değerlendirme çalışmaları
 • Otel, rezidans, ofis ve karma kullanımlı gayrimenkul alım satım danışmanlığı
 • Ortaklık girişim yapılandırma çalışmaları


  KONSEPT GELİŞTİRME VE PROJE DETAYLANDIRMA
 • Konsept Geliştirme
 • >Projeler için En İyi Kullanım ve Vizyonu Geliştirme ve Tanımlama
  >Fiziksel Konseptin Geliştirilmesi
  >Genel Master Plan Konseptinin Oluşturulması
  >Genel Konsept Çalışmaları
  >Ekonomik Konsept (Kazanç Programlama)
  >Ürün ve Alt-ürün Tanımları, İş Modelleme
  >Satış ve Pazarlama Konsepti
  >Pazar Konumlamasının Tanımlanması
  >Hedef Kitle ile İletişim Konseptinin Tanımlanması
  >Ürün Farklılaştırma Teklifi


 • Proje Teknik Detayları
 • >Mimari, Teknik, Peyzaj Düzenleme ve İç Tasarım Esasları ve Şartları
  >Alan Planı ve Akış Şeması
  >Teknik Ekipman Performansı Kriterleri
  >Markaya, Operatöre Özel Tasarım Kriterleri Denetimi ve Entegrasyonu
  >Tasarımcı ve Teknik Danışmanların (Mimarlar, İç Mimarlar, Işıklandırma Uzmanları, Mekanik Sistem Danışmanları, Peyzaj Mimarları) Seçimi ve Sözleşme Sürecinin Koordinasyonu
  >Tasarım Geliştirme Aşaması Boyunca, Operasyonel ve Satış-Pazarlama Bakış Açısıyla, Tasarımcıların ve Teknik Grupların Yönlendirilmesi ve Koordinasyonu
  >Operasyonel ve Maliyet Kontrolü Bakış Açısıyla Markaya Özel Tasarım Kriterleri Denetimi ve Entegrasyonu


 • Yönetim / Franchise/ Marka Lisans Danışmanlığı (Mal sahibi, yatırımcı tercih eder ise)
 • Uygun Uluslararası Yönetim/ Franchise / Lisans Otel ve/veya Rezidans Firmalarının araştırılması
 • Belirlenen Firmalarla “Mülk Sahibinin Temsilcisi” Olarak; Mülk Sahibini / Kurucuyu Temsilen Ön Görüşme, Müzakere ve Anlaşma Süreçlerinin Yönetimi
 • “Mülk Sahibinin Temsilcisi” Olarak; Mülk Sahibini / Kurucuyu Temsilen Marka veya Yönetimin Denetim, Gözetim ve Koordinasyonu


 • PROJE ve TASARIM KOORDİNASYONU
 • Mimari, Mekanik, Elektrik, İç Mimari ve Peyzaj Mimarisinin Yönlendirilmesi ve Yönetimi
 • Tasarım Süreci Boyunca Tasarımlarının Konseptle, Fizibiliteyle, Hedef Müşteri Kitlesiyle, Kullanıcı Profili ve Yönetimsel Modelle Uyumu İçin Tasarım Grupları
 • Demirbaş, Mobilya ve Malzeme (FF&E) Listelerinin Hazırlanması, FF&E Belirlenmesi
 • Materyal Seçiminde Belirlemeler ve Teknik Destek Tedariği
Değişkenlikte Efektik Yönetim
Proje Zaman Planlaması
Yatırım Yönetimi
Hedef Yönetimi

PAZAR ARAŞTIRMALARI

İşletmenin ne durumda olduğu, nelere sahip olduğu, piyasa bilinirliği ya da tüketici gözündeki yeri sadece başarılı ve doğru sorularla cevaplandırılmış Pazar Araştırmaları ile ölçeklendirilebilinir.

Yeni bir yatırımın bölge piyasasında var olacağı yeri, yerel ekonominin getirileri, bölge dinamikleri sadece doğru bir araştırma stratejisine dayandırılmış pazar araştırması ile ölçeklendirilebilinir.

Pazar araştırmaları; uluslararası değişkenlikler altında, çeşitli ülkelerde ve bölgelerde başarıyla tamamladığımız tüm projelerimizde bizim için en değerli yol haritası olmuştur.

Önemini ve hassasiyetini sonuna kadar savunduğumuz ve bildiğimiz bu çalışmanın titizlikle, profesyonellikle ve gerçeğe mümkün olan en yakınlıkta hazırlanması yol haritanız için sizlere sunulacak en önemli enstrüman olacağının bilincinde bir takımız.

  Yetkinliğimiz dahilindeki konular 
 • Üretimi İlgilendiren Mevzuat
 • Pazara Giriş
 • Pazarın Boyutları
 • Pazarın Genişlemesi
 • Pazarın Bölümlenmesi
 • Talep Üzerindeki Etkiler
 • Rakipler
 • Rekabetin Şekli
 • Rekabetin Gücü
 • Fiyat Politikası ve Durumu
İş Modeli Tasarımı
Proje Zaman Planlaması
Proje Kontrol
Açılış ve Hazırlık Yönetimi

İŞ GELİŞTİRME YÖNETİMİ

İş geliştirme, yani yaygın ifadesi ile Business Development; bir markanın müşterilerinden, hizmet verdiği piyasalardan, çalışanlarından ve ilişkilerinden uzun vadeli katma değer yaratmasıdır.

İş geliştirme; ana hatları ile potansiyel iş fırsatlarının değerlendirilebilmesi için analitik hazırlıkların yapılması, işlemlerin sırasıyla belirlenmesi, uygulanması, desteklenmesi ve takip edilmesini içeririr. Özetle iş geliştirme; hali hazırda devam etmekte olan işinizi, daha üst büyüme seviyelerine ve sürekli olabilecek bir ivmeye taşımaktır.

HotelChk profesyonellerinin bu noktadaki amacı sizlerle beraber büyümek ve bu büyüme sürecinde takımınızın bir parçası olmak; işe başlama, büyüme ve stratejik konumlandırma konularında destek olmaktır. Ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması, fiyatlama, müzakere yönetimi ve anlaşmaların sonlandırılması gibi kritik faaliyetlerde HotelChk Business profesyonelleri; sahada, her safhada, sürekli olarak sizinle birlikte işin içinde olmayı hedef edinir.

Hedeflediğimiz birlikte büyüme yolunda edindiğimiz en önemli kültür; birçok uluslararası önemli kuruluşla iş birliği yapmak ve kuvvetli ilişkileri sürekli olarak muhafaza etmektir.

 • KISACA İŞ GELİŞTİRMEDE YAKLAŞIM MODELLERİMİZ
 • Stratejik Yönetim
 • Rakip-Sektör Analizi ve Konumlandırma
 • Talimat ve Prosedürlerin Oluşturulması
 • Ürün Geliştirme
 • Maliyet Kontrolü
 • Pazarlama Yönetimi
 • Fiyatlama Stratejileri ve Taktikleri
 • Sözleşme Yönetimi
 • Bütçelendirme ve Bütçe Yönetimi
 • Raporlama
İş Modeli Tasarımı
Proje Zaman Planlaması
Proje Kontrol
Açılış ve Hazırlık Yönetimi

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Büyük yatırımcıların vâkıf olmadıkları sektörlere yatırım yapmama nedenleri, yatırım yapmak istedikleri işin ekosistemini bilmemeleri ve bu nedenle çekimser kalmaları olarak nitelendirilir.

Bir projenin hayalden gerçeğe dönmesi için onlarca adım ve yüzlerce beyin fırtınası gerekmektedir. Fizibiliteler, bölge analizleri, sektör analizleri, yatırım geri dönüş analizleri, pazar market analizleri diye uzar liste.

Tüm bunların sonrası; üretilen değerle pazarda yer almak, tutunmak ve ölçeklendirilebilir gelişimi sağlamaktır. Alternatifli yüzlerce rapor okunarak katmanlar ve enstrümanlar için doğrunun bulunacağı fikri genelde girişimciyi negatif adım atmaya yöneltmektedir.

HotelChk olarak; dünya markaları ile çalışmış, franchise ve management ortaklıklarında bulunmuş, uluslararası birçok şirketin bu konuda yetkin ve sorumluluk sahibi yöneticilerinden oluşan bir takım ile hizmet üretmekteyiz. Yatırımcının beklentileri ile hedeflenen başarıyı yakalama yolunda; birbirini iyi anlayan, gerçekleri olduğu gibi ifade eden, şeffaf ve gerçekçi bir yönetim metodu ile işimizi yapmak kültürümüzün en önemli parçalarındandır.

Özellikle otel işletmeciliği, rezidans işletmeciliği, AVM işletmeciliği ve yönetimi ile harmanlanmış bilgi bankamızı; başarıya dönüştürdüğümüz projelerde yol haritamız olarak kullanmak ismimizin arkasındaki en önemli misyonumuzdur.

Üst Yönetim
Üst yönetimin yapılandırılması
Üst yönetim yapılarının Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilerek, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması
Üst yönetim yapısının (Yönetim Kurulu, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi, Denetim Komitesi, vs.) görev tanımları ve çalışma şekilleri ile birlikte belirlenmek, yetki ve sorumlulukları dokümante etmek
Kurumsal yönetimin önemli bir adımı olan, etkin ve verimli bir yetki delegasyonunun yapılabilmesi amacı ile Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve ilgili süreç sahiplerinin onay limitleri ve yetkilerinin, tüm süreçlere ilişkin pozisyon bazında yetki matrisi oluşturulması
Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda “teşkilat yönergesi” hazırlanması

Finans
Finansal süreçlerin kontrolleri ve sürekli yönetimi
Sigorta ve güvenlik yönetimi
Şirketlerin sahip oldukları sermayelerin, faaliyet alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenmesi ve bu konuda çalışmaların yapılması
Sermayenin verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi ve bu konuda çalışmaların yapılması
İşletmelerin sahip olduğu finansal kaynakların değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerini yönlendirilmesi ve bu konuda çalışmaların yapılması
Mali analiz ve fizibilite çalışmaları
Operasyon bütçesi ve varlıklar
Yatırım geri dönüş analizi (ROI)
Muhasebe uygulamaları
İç denetim ve ödemeler kontrolü
Kapanış ve tasfiye yönetimi

Satın Alma
Belirlenen standartlar doğrultusunda oluşturulan FF&E ve HOE listeleri kapsamında satın alma koordinasyonunun yapılması
Doğru ve uzun ömürlü ürünlerin seçilmesinin sağlanması
İş programına göre satın alma işlerinin takip edilmesi
Tedarikçilerin seçilmesi ve değerlendirilmesi
Satın alma ve yeniden değerlendirme
Satış ve Pazarlama
Satış ve Pazarlama Konseptlerinin Oluşturulması
Pazar Konumlama Vizyonunun Belirlenmesi
Satış ve Pazarlama Plan, Prosedür ve Bütçelerinin Hazırlanması
Satış ve Pazarlama Ekiplerinin Oluşturulması, Eğitilmesi, Oryantasyonu ve Yönetimi
Fiyat / Sunum Paket Sistemlerinin Belirlenmesi
Dış Kaynaklı Hizmetlere Dair (Ajanslar, Halkla İlişkiler Şirketleri) Gereken Dosyaların Hazırlanması
Birlikte Çalışılacak Firmaların, Kuruluşların ve Elektronik Medyanın Seçilmesi

Gastronomi (Yiyecek & İçecek ve Mutfak)
Gastronomi proje yönetimi
Pazar araştırması ve fizibilite etütleri
Pazara giriş stratejileri geliştirme
Menü mühendisliği
Konsept geliştirme
Konsept önerileri ve geliştirme
Sektör odaklı tasarım ve geliştirme
İç tasarım, aydınlatma ve çevre tasarımı
Ön açılış hizmetleri
Yıllık pazarlama planı, bütçe ve fon durumu müzakereleri
Operasyonel ve finansal verimlilik analizi
Gelir artırma stratejileri geliştirilmesi
Pazarlama stratejisi ve etkinliği
Satış stratejisi ve etkinliği
Müşteri hizmetleri stratejisi ve etkinliği
Müşteri deneyimi stratejisi ve etkinliği

Ön büro
Ön Büro biriminin kurulması ve ekiplerinin oluşturulması, eğitilmesi, oryantasyonu, yönetimi
Ön Büro biriminin kurulması ve ekiplerinin oluşturulması, eğitilmesi, oryantasyonu, yönetimi
Görev tanımlarının hazırlanması
Organizasyon şemasının oluşturulması
Altyapısının oluşturulması
Gelir artırma stratejileri geliştirilmesi
Pazarlama stratejisi ve etkinliği
Satış stratejisi ve etkinliği
Müşteri hizmetleri stratejisi ve etkinliği
Müşteri deneyimi stratejisi ve etkinliği Ön açılış hizmetleri
Yıllık bütçe müzakereleri
Operasyonel ve finansal verimlilik analizi
Uygulama süreçleri analizi danışmanlığı

Kat Hizmetleri
Kat Hizmetleri biriminin kurulması ve ekiplerinin oluşturulması, eğitilmesi, oryantasyonu, Yönetimi
İş analizlerinin yapılması
Görev tanımlarının hazırlanması
Organizasyon şemasının oluşturulması
Altyapısının oluşturulması
Müşteri hizmetleri stratejisi ve etkinliği
Müşteri deneyimi stratejisi ve etkinliği Ön açılış hizmetleri
Yıllık bütçe müzakereleri
Operasyonel ve finansal verimlilik analizi
Uygulama süreçleri analizi danışmanlığıTeknik
Mekanik & Elektrik sistem seçimleri
İlgili teknik standartlar / marka / işveren talepleri doğrultusunda en iyi performansı gösterecek şekilde yapılması
Isı ve ses düzeyleri, hava değişimleri, kontrol ve otomasyon sistemleri
Aydınlatma senaryolarının oluşturulması
Enerji tasarruflu sistem çözümleri vb. belirlenmesi

İnsan Kaynakları
İnsan kaynakları biriminin kurulması ve İK ekibinin oluşturulması
İK yönetmeliğinin hazırlanması (kıyafet yönetmeliği, şirket kuralları, yetki tanımlamaları, vs.)
İş̧ş analizlerinin yapılması
Görev tanımlarının hazırlanması
Organizasyon şemasının oluşturulması
Çalışan memnuniyeti anketi
İşe alım sisteminin kurulması
Oryantasyon programının oluşturulması
Ücret araştırması
Ücret ve yan imkanlar sisteminin kurulması
Norm kadro çalışması
İşgücü yedekleme ve kariyer planlama sistemi
Yetenek havuzunun oluşturulması
Performans yönetimi sisteminin kurulması
Eğitim ihtiyaç̧ analizinin yapılması ve eğitim sisteminin kurulması
Ödül ve uyarı sisteminin oluşturulması
Kurum kültürü analizi

Kalite ve Eğitim
Kalite programlarının tasarlanması ve uygulanması
Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve denetlenmesi
İşletme standartlarının oluşturulması ve denetlenmesi
Müşteri/Misafir memnuniyeti araştırmaları
Gizli Müşteri denetimi
Oryantasyon programının oluşturulması
Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması ve eğitim sisteminin kurulması

Bilgi/Bilişim Teknolojisi
Dış Kaynaklı İşe Alımlar ve Ana Yönetim Personelinin Eğitilmesi için, Operasyon Planlarının Yönetim Konsepti Doğrultusunda Yapılandırılması ve Yürütülmesi
Çalışma İlkeleri ve Yönetim Prosedürlerinin Hazırlanması
İşletim Sistemlerinin Hazırlanması (Yönetim Bütçelerinin Oluşturulması, İş Planları, Satın Alma, Muhasebe, Stok Kontrol Sistemleri)
Satış ve Pazarlama Sistemi ve Marka Yönetiminin Oluşturulması
Operasyonun Süregelen Denetiminin Kontrol ve Koordinasyonu

Spa, Sağlık ve Estetik Hizmetleri
Temel Analiz
Kavram tasarımı, planlama ve dizayn
Üyelik sistemleri oluşturma ve fiyatlandırma
Süreç yönetimi ve danışmanlığı
Servis sağlayıcılar ile aracılık hizmetleri. Franchising Danışmanlığı
Finansal Kararlılık
Yatırım Fizibilite Yönetimi
Market ve Pazar Araştırmaları
Büyüme Stratejileri

TEDARİK YÖNETİMİ

Yapılan tüm çalışmalar, yeni bir işletmenin en büyük bütçe sapmalarının tedarik yönetiminden ve anlaşmalarından kaynaklandığını göstermektedir.

Yeni yatırımlarınızda, zaman zaman binlerce kalemden oluşan listeler, gerek temininde gerek yönetiminde ve gerek üretici/satıcı firma ile ilişkilerde yönetilmesi zor süreçler doğurmaktadır.

Doğru ve gerekli olan ürünü; zamanında, doğru üreticiyle doğru anlaşmalar yaparak kabul edilebilir rakamlara bulmak... Tüm bu süreci, proje yönetiminden ayrıştırmadan yapmak birçok yeni yatırım için tahammül edilemez bir stres noktasıdır.

HotelChk takımı; onlarca otel açılışı, alışveriş merkezi açılışı, residence ve ticari işletme açılışında sayıları binlerle örtüşen tedarik ve üretici firma ile birebir temas sağlamış profesyonellerden oluşmaktadır. Doğru ürünü, doğru anlaşmalar ve gerçekçi zamanlama planı içerisinde tedarik etmek bu büyük network içinde oldukça büyük kolaylık ve manevra kabiliyeti sağlamaktadır.

HotelChk takımı; mimari ihtiyaçlardan inşaat malzemesine, kırtasiyeden matbu evraklara kadar binlerce kalemin size doğru bütçeler ile sunulmasında ve satın alınmasında sizin kendi departmanınız gibi çalışmayı hedef edinmiştir.

İş Modeli Tasarımı
Proje Zaman Planlaması
Proje Kontrol
Açılış ve Hazırlık Yönetimi

FİNANSAL ORTAKLIK

HotelChk profesyonelleri olarak biz; takımımızdaki her bireyin sahip olduğu uluslararası yüksek değeri olan işbirliklerinin ve projelerin kültürü ile profesyonel yönetim gücünü birleştiren bir yönetim politikası izliyoruz.

Yatırımları yönetmek, yatırımcıların beklentilerini gerçeğe dönüştürmek en özel ve büyük idealimiz.

İçinde bulunduğumuz onlarca projeden edindiğimiz yönetim ve yatırım kabiliyeti ile bizler de uygun ve ölçeklendirilebilir bulduğumuz projelere yatırım yapan bir profesyoneller takımıyız.

Otelden inşaata, katma değerli hizmetlerden ticarete kadar yatırım gerektiren ve bizi heyecanlandıran projelerde yatırımcı, yardımcı yatırımcı veya yatırım ortağı işbirliğinde oluyoruz ve olmak istiyoruz.

Birlikten güç doğar algısı ile çalışıyor ve bu algı ile işlerimizi yönetiyoruz.
Finansal Kararlılık
Yatırım Fizibilite Yönetimi
Market ve Pazar Araştırmaları
Büyüme Stratejileri

MARKA YÖNETİMİ

Sürdürülebilir başarının en temel yapı taşını, büyük resme bakarak şekillendirmek bir markanın en önemli temelidir.

Yatırımınızın değeri ister milyonlarca dolarla ifade edilsin, ister yüzlerce... Büyük resmin buna göre şekillendirilmesi ve buna göre resmedilmesi gerekmektedir.

Dünya markaları ile çalışmak, onların varoluş hikayelerini yüzlerce defa dinlemek, birçoğunun bu gelişimine doğrudan tanık olmak ve yönetmek, HotelChk takımı olarak, dışarıdan yalın bir gözle bakma ve değerlendirme imkanı tanıyor bizlere.

Strateji belirlemesinden doğru motto üretimine, isim çalışmasından düzgün renk kartelalarına kadar markanızın şekillenmesi ve hayata geçmesi, işimizde duyduğumuz heyecanı hep arttırmakta. İşimizde duyduğumuz en özel heyecanlardan birisi deİ stratejilerinizi, sunduğumuz tüm diğer hizmetlerimizle birleştirip Markanızın/ Yatırımınızın büyümesini birlikte izlemektir.

Akademik düzeyde, kalıpları ve mottoları net bir marka oluşturmak bir yatırımı hayalden elle tutulur hale getirmek ve tüm bunların bir bütün olduğunu bilmek Marka Yönetiminde bizim için ayrılmaz bir hizmet unsuru.
Finansal Kararlılık
Yatırım Fizibilite Yönetimi
Market ve Pazar Araştırmaları
Büyüme Stratejileri

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

HotelChk Business, yönetimi altındaki her bir turizm tesisine bireyselleştirilmiş hizmetler sunar. Mülk sahipleri; deneyimli operasyon ekibimize, kapsamlı bilgi tabanımıza, geniş ağımıza ve kaynaklarımıza erişim yapabilirler. Butik otel, tatil kompleksi ve bağımsız otel alanlarında işletmelerin operasyonel ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Ekibimiz ise seçili hizmetleri olan şehir otellerinden tam kapsamlı hizmetlere sahip uzak bölgelerde yer alan spa komplekslerine ve doğanın içinde yer alan sessiz ve huzurlu merkezlere kadar çok çeşitli işletmelerle çalışma deneyimine sahiptir. Bu nedenle yatırımınızda ya da işletmenizde başarınızı optimize etmenize yardımcı olabiliriz.

Yönetimimiz altındaki her turizm işletmesine bireyselleştirilmiş hizmetler sunarak bir mekanın eşsiz özelliklerinin anlamlı bir konuk deneyimine dönüşmesine yardımcı oluyoruz. Tüm donanımımız ve bilgi birikimimiz bize; turizm işletmelerinin, restoranların ve spa merkezlerinin günlük işletimini en üst seviyeye çıkaracak kapasiteyi sağlamaktadır. Sahip olduğumuz bu eşsiz deneyim, konukların kapılardan her geçişinde tekrar tekrar hayat bulmaktadır.

HotelChk Business ekibi; sahip olduğu pre-opening / re-opening hizmetlerindeki derin bilgi ve tecrübesi ile turizm işletmelerini, AVM, restoran ve spa merkezlerini başarılı bir şekilde konumlandırarak işletmelere özel konseptler geliştirmekte mülk sahiplerine, mükemmel işleyen platformlar sunmaktadır. Kapsamlı piyasa araştırması, stratejik ortakların dikkatlice seçilmesi ve kilit sosyoekonomik ve kültürel eğilimlerin gözlenmesi yoluyla HotelChk Business, bir varlığın değerini en üst seviyeye çıkaran konseptleri geliştirir ve gerçekleştirir.

Hedef kitlemizi genişletmek ve çok geniş kapsamlı bir misafir/müşteri kitlesi elde etmek amacıyla, mevcut iş planımız kapsamında otelcilik endüstrisi bünyesinde çeşitli sektörlere ürün sunumu yer almaktadır.
Finansal Kararlılık
Yatırım Fizibilite Yönetimi
Market ve Pazar Araştırmaları
Büyüme Stratejileri

OTEL DENETİMLERİ

Otellerin Hizmet Kalitesinin, Güvenliğinin ve Misafir Memnuniyeti kriterlerinin ölçülerek puanlanmasına yönelik tarafsız olarak yapılan denetimlerdir. Denetimler, Otel yatırımcısının ya da Tur Operatörlerinin isteği üzerine yapılır. Otele girişten başlayarak tüm prosesler denetlenerek, misafir memnuniyeti ve güvenliği açısından güçlü ve zayıf noktaların ortaya konduğu detaylı bir rapor oluşturulur.

Bu sayede, Yatırımcı elde ettiği verilerle tesisini geliştirip iyileştirme fırsatı bularak, misafirler ve Tur Operatörleri tarafından tercih edilen bir konuma yükselir. Tur operatörleri de bu verilerin ışığında, Müşterilerini Yüksek Memnuniyet ve Güvenlik Sağlayacak tesislere yönlendirme imkanı bulur.

Tesislerde konaklamalı olarak yapılan bu denetimlerde, Otelin Hizmet Kalitesi, Fiziksel Durumu, Temizliği, Ekstra hizmetleri, Genel güvenliği, Gıda Güvenliği, Yangın Güvenliği, Havuz Güvenliği, Bebekli ve Çocuklu Ailelere, Teenage’lere, Yaşlılara, Tekerleki sandalyelilere, Balayı çiftlerine Uygunluğu, ayrı ayrı Puanlanarak Raporlanır..
Finansal Kararlılık
Yatırım Fizibilite Yönetimi
Market ve Pazar Araştırmaları
Büyüme Stratejileri

GİZLİ MİSAFİR DENETİMLERİ

MİSAFİRİNİZİN GÖZÜNDEN KENDİNİZE BAKMAYA HAZIR MISINIZ ?

Tüm dünyada işletme denetim mekanizmasının bir parçası olarak yaygınca kullanılan “Gizli Misafir” programı, işletmenin operasyon, hizmet, personel, ürün ve hijyen kalitesini ölçmede oldukça verimli bir metoddur. Tüm birimlerinde aynı hizmet kalitesini sağlayıp, bunu kalıcı kılmaya özen gösteren kurumlar uyguladıkları Gizli Misafir çalışmaları ile misafir gözünden hedeflerine yönelik performans değerlendirmesi yapmış olurlar.

Gizli Misafir Denetimi;
• Kurumsal standartlara ve Hedeflere ne ölçüde ulaşıldığına dair bilgi veren,
• Operasyonda oluşmuş veya ileride oluşabilecek sorunları raporlayan,
• Kalite sisteminin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine ipuçları veren,
• Hizmet kalitesini ölçerek, Misafir memnuniyetinin arttırılmasına katkıda bulunan,
• Çalışanların eksiklerini tespit ederek eğitimlerinin planlanabilmesini sağlayan, tarafsız bir denetim çalışmasıdır.

Misafir ilişkileri departmanlarınca yapılan misafir memnuniyeti ölçümleri, tesisin performansı hakkında bilgi vermekle beraber, tek başlarına yeterli olmazlar. Çünkü misafirlerin tesiste bulunma amacı değerlendirme değil konaklama yapmaktır. Kendileri için çok rahatsız edici olmadığı sürece bir çok sorunu görmezden gelebilirler. Gizli misafir ise konaklamasını profesyonel bir yaklaşım ile yapacağı için hiçbir detayı atlamadan size tesisiniz hakkında objektif ve ayrıntılı bir değerlendirme sağlar.
Gizli Misafir denetimleri, yatırımcının talebi doğrultusunda yapılır, misafirin kim olduğundan ve ne zaman geleceğinden sadece talebi yapan kişinin bilgisi olur.
Gizli Misafir rezervasyon aşamasından başlayarak tesisten çıkış yapana kadar normal bir misafir gibi tüm sürçleri deneyimler ve raporlar. Her bölümün ayrı değerlendirildiği bu raporda, performans puanları ve tespit edilen uygunsuzluklar ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

Tamamı kıdemli otel profesyonellerinden oluşan HotelCHK ekibi, Gizli Müşteri Araştırması kapsamında, hem bir otelci hem de otel misafiri gözüyle tesiste geçirdiği sürede edindiği izlenimlerini görsel içeriklerle desteklenmiş raporlara çevirerek, işletmecinin ürün, hizmet ve çalışan kalitesini ölçme ve değerlendirme çalışmalarına doğrudan rehberlik etmektedir.
Finansal Kararlılık
Yatırım Fizibilite Yönetimi
Market ve Pazar Araştırmaları
Büyüme Stratejileri

REFERANSLAR

YÖNETİM KADROMUZ

profile

Devrim KÖSE

Yönetim Kurulu Başkanı
1996 yılında yatırımcı ortak olarak girdiği işletmelere 2001 yılından itibaren direkt yönetici ve iştirakçi niteliği ile 20 yıldır ticari faaliyetlerde bulunan ve şirketlerde yöneticilik yapan Köse, turizm sektörü ile 2006 yılında tanışmış ve o günden beri turizm ile kilometre yapmıştır. İşletmecilik deneyimini Bilişim Şirketlerinden Meyve Suyu üretimine, Turizm Otelcilikten Yatırım şirketleri yöneticiliklerine kadar birkaç majör sektör alanında pekiştiren Köse; kurucu ortağı olduğu HotelChk Turizm Danışmanlık A.Ş.’yi 2016 yılında %100 hisse değerlerine sahip olarak profesyonellerden oluşan danışmanlık kadrosu ile yapılandırmıştır.

Bugün halen 3 Anonim Şirkette yatırımları olan ve ikisinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Köse, toplamda 10 yıllık turizm deneyimine sahiptir. İthalat ve İhracat şirketi Formula 1’in lisanslı tedarikçisi, Afrika Gine’de İnşaat Faaliyetleri, İran ve Kuzey Irak gibi bölgelerde ofisleri olan yurt dışı ticari kültüre haiz Köse; yönetim kadrosunun en genç fakat tecrübeli üyelerindendir.
profile

M. Hamdi ALTINTEPE

Mali İşler Başkanı
Altıntepe; hizmet sektöründeki 32 yıllık tecrübesiyle, çalıştığı işletmelerde; mali işler, muhasebe, finans, bütçe yönetimi, stok-envanter yönetimi, finansal verilerin analizi, muhasebe sisteminin oluşturulması, tek düzen hesap planının uygulaması ve yönetilmesi operasyonlarında yer almıştır. Altıntepe; Mali İşlere ait operasyonların yönetilmesinden sorumludur.
Mali işlere ilişkin tüm prosedür, talimat, politika ve programların gelişimini planlar, ilgili eğitimleri verir ve uygulamaları denetler. Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu-Muhasebe bölümünü ve Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik ve İşletme Fakültesini tamamlamıştır. Konusunda Türkiye' de alanında uzman olan kurumların eğitimlerine katılmıştır.
profile

Hasan DEDE

Teknik ve Mühendislik Birimleri Bölümü Başkanı (Mak. Müh.)
Dede, ulusal ve uluslararası zincirlerde edindiği 27 yıllık iş tecrübesi ile çalıştığı işletmelerde; şantiye kurulumu, elektromekanik teknik alt yapı ve teknik sistem kurulumlarını takibi yani tesislerin, şantiyeden işletmeye kadar olan tüm aşamalarında görev yapmıştır. Tesislerin gelişen son teknolojilere uygun olarak dizayn edilmesi, kurulumları ve çalıştırılmaları, tesislerin bakım ve onarımlarından sorumludur. Çalışılan projelerde; iş programlarının yapılması, teknik birimlerin ve cihazların oluşturulup seçilmesi, teknik cihaz satın alımları için donelerin hazırlanması, işletmelerin elektromekanik olarak açılışına kadar projelerinin takibi, gerektiği anlarda da revizyonlarının yapılması, çalışılan ve takip edilen projelerin test edilerek işletmeye alınmaları, işletmelerin teknik müdürlüğü ve teknik kadronun oluşturulup eğitilmesi görev ve sorumluluklarındandır. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği eğitimini tamamlamış; TMMO’dan uzman mühendislik belgesi, Bina enerji yöneticisi sertifikası, doğal gaz işletme belgesi almıştır. Akdeniz Üniversitesi Yöneticilik ve İdarecilik eğitimine, teknik olarak işletmeler için gerekli tüm seminer ve eğitimlere katılmıştır.
profile

Necdet VURAL

İnsan Kaynakları ve Yetenek Geliştirme Bölümü Başkanı
Vural; hizmet sektöründe 32 yıllık meslek tecrübesine sahip, sırasıyla Personel Şefi, Personel Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür, Genel Koordinatör Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Asistanlığı görevlerinde bulunmuş ve pre-opening ve re-opening süreçlerinde yer almıştır. Vural; İnsan Kaynakları süreçlerinden, Eğitim, Kalite ve Operasyonel konuların yönetilmesinden sorumludur. Vural; HotelChk Business içerisinde tüm prosedür, talimat, politika ve programların gelişimini planlar. Mesleği ile ilgili sertifika programlarını tamamlamıştır.
profile

Kaan ÖZKAN

Endüstriyel Gastronomi Projeleri Bölümü Başkanı
Özkan; 31 yıllık iş hayatında önce paslanmaz çelik ve inşaat malzemeleri daha sonra da paslanmaz çelik mutfak ekipmanları sektörlerinde, satış ve pazarlama departmanında üst düzey yönetici olarak çalıştı. 20 yıla yakın süre Endüstriyel Mutfak Ekipmanları sektörünün lider markası Öztiryakiler’de bölge müdürlüğü görevini yürütmüş, Akdeniz Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde “Endüstriyel Mutfak Tasarımları” ve “Gastronomi” ile ilgili eğitimler almıştır. Özkan, 2010 yılında turizmin merkezi Antalya’da kurduğu PMG Proje Mutfak Gastronomi ile sektör tecrübesini ve bilgi birikimini otel ve restoran işletmeleri ile paylaşmıştır.
profile

Can SAYIN

Bilişim Teknolojileri Başkanı
Sayın; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi sonrası, bilgi işlem firmalarında ve turizm tesislerinde görev almıştır. Özellikle otel Bilgi İşlem teknolojileri, kurgulama, yapısal kablolama, bilgi işlem data odaları, kablosuz internet ağları, veri güvenliği, yedekleme ve replikasyon, güvenlik kamera sistemleri, turizm sektörü için data mining, otelcilik ve ön büro uygulamalarında 22 yıllık Corinthia otelleri deneyimi ile sektörde ihtiyaç olabilecek tüm yapılanmayı ve planlamayı sıfırdan kurgulayabilecek deneyime sahiptir.

Tesislerin mevcut sistemlerinin analiz edilerek gelişen son teknolojilere uygun olarak tekrar dizayn edilmesi, güvenlik açıklarının tespit edilerek giderilmesi, uygun donanımların ve yazılımların seçilmesi, satın alma şartnamelerinin hazırlanması, kurulum ve çalıştırılma aşamalarının takibi, kalite yönetim sistemine uygun prosedürlerin hazırlanması, işletmelerin bilgi işlem kadrolarının oluşturulması, eğitilmesi ve denetlenmesi görev ve sorumluluklarındandır.
profile

İncigül SAĞDIÇ TATAROĞLU

Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetim Bölümü Başkanı
Sağdıç, Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Meslek hayatına, turizm sektöründe Gıda Mühendisi olarak başlamıştır. Gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra, “Gıda Güvenliği ve Hijyeni” konularında eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır. Turizm sektörü başta olmak üzere çalıştığı işletmelerde, işletme şartlarına uygun Gıda Güvenliği Sistemleri’nin oluşturulması ve kontrol edilmesinde görev almıştır. Personel eğitimleri, gıda güvenliği sistemi dokümantasyon yapısının oluşturulması ve oluşturulan sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapmaktadır.

Sağdıç, iki dönemdir Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini de yürütmektedir.
profile

Aylin CANSIZ

Kalite Güvence ve Eğitim Planlama Bölümü Başkanı
Cansız; ulusal ve uluslararası zincirlerindeki Eğitim, Kalite, Misafir İlişkileri/Hizmetleri, Satış, Pazarlama departmanlarında 24 yıllık bir deneyime sahip. Rezervasyon, Operasyon, Ön Büro Operasyonlarının yanı sıra pre-opening ve re-opening süreçlerinde de yer almıştır.

Cansız; HotelChk Business içerisinde Eğitim, Kalite ve Operasyonel konuların yönetilmesinden sorumludur. Tüm prosedürlerin, talimatların, politika ve programların gelişimini planlar; ilgili eğitimleri verir ve uygulamaları denetler.  Cansız; Eğitmenlik için Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin sertifika programlarını tamamlamıştır. Kalite Yönetim Sistemleri eğitimlerine Almanya ve Türkiye'de alanında uzman olan kurumların eğitimlerine katılmıştır.
profile

Dilek UYSAL

Proje Koordinatörü (Bil. Yük. Müh.)
Uysal; Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminden sonra Yüksek Mühendisliğini de tamamlamış ve yaklaşık olarak 3 yıldır HotelChk A.Ş. bünyesinde Yazılım Grup Başkanlığı yapmaktadır. Turizm ile ilgili uluslararası proje olan HotelChk Mobile analizinde çalışmış ve bu analiz için uluslararası zincirlerde incelemelerde ve çalışmalarda bulunmuştur.
profile

Şerare FİRUZİ

İran Ülke Müdürü ve İnşaat Mühendisi
Aslen Azeri kökenli olan Firouzi, Tahran doğumludur. 1996 yılında Türkiye'ye gelen Şerare, ertesi yıl İnşaat Mühendisliği eğitimine başlamış, 2003 yılında bu bölümden mezun olmuştur. İş hayatına öğrencilik yıllarında başlamış, mezuniyetinin ardından bir süre daha Türkiye'de yaşamaya devam etmiş ve turizm sektöründe çalışmıştır. Ülkesine dönüşü sonrası 4 yıl süre ile kendi mesleğini icra eden Firouzi; 2008'den sonra turizm, turizm inşaatları yönetimi alanında İran'da danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır. İngilizce, ileri düzeyde Farsça ve Türkçe bilen Firouzi; aldığı eğitim ve sektörel turizm deneyimi ile İran coğrafyasında yapısal farklılıkları olan birçok inşaat projesinde deneyim edinmiş bir öz geçmişe sahiptir.
profile

Hakan TÜZEL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi
Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Tüzel, meslek hayatının ilk yıllarında otel sistemleri üzerine çalışmaya başlamıştır ve "CRM Müdürü" olarak görev almıştır. Turizm Sektörü ve sektör ile alakalı şirketlere "CRM sistem ve iş akışı planlama" konularında danışmanlık yapmıştır. Uzun vadeli şirket hafızasının oluşturulması ve iş kollarının tek bir çatı altında toplanması ve ulaşılması üzerine verimli çalışmalar yapmaktadır.

SEKTÖREL ÇÖZÜM OFİSLERİMİZ

s s s s
s
s
s
s

İLETİŞİM

 • ANTALYA

  CHK Plaza
  Çağlayan Mah. 2010 Sk. No: 3
  Muratpaşa, Antalya / TÜRKİYE

  +90 (242) 322 6 777
  Fax : +90 (242) 322 7 666
  business@hotelchk.com
world